top of page

OVER RABONA

Rabona Soccer VZW

0700 33 85 15

RPR Gent

www.rabonasoccer.be

Westernieuwweg 35

8490 Varsenare

0472 90 53 64

Rabona Soccer VZW werd in het leven geroepen in september 2016 door Karel Maenhout. De organisatie heeft, in samenwerking met KFC Varsenare, enerzijds als doel om voetballers op een leuke en uitdagende manier (beter) te leren voetballen en kleuters op een speelse manier kennis te laten maken met bewegen en (voet-)balspelletjes. Sinds september 2019 bieden we nu ook 'crea & koken' aan en vanaf de paasvakantie 2021 worden er ook keeperstages aangeboden. 

 

​In elke schoolse vakantie zijn wij van de partij om uw kind een leuke stage te laten beleven. Deze gaan steeds door in de sportzaal of op de voetbalterreinen te Varsenare. Naast onze stages bieden we ook lessenreeksen, individuele trainingen en verjaardagsfeestjes aan.

Rabona Soccer staat garant voor…:

 • Techniektrainingen

 • Loop ABC

 • Wedstrijd- en tornooivormen

 • Super coole spelen (Rabona’s Football Manager, ganzenbord- en ladderspelen, Rabona's Legends …)

 • Een vleugje omnispelen (tussen twee vuren, baseball, tag-rugby, …)

 • Penalty-cup

 • Leuke pauzes (badminton, kubben, tafeltennis, gezelschapsspelen, …)

 • Opvang voor en na stages

Rabona Keeper staat garant voor…:

 • Techniektrainingen (in de voormiddag leren ze de specifieke technieken aan in functie van het keepen)

 • Loop ABC

 • Wedstrijd- en tornooivormen

 • Super coole spelen (Rabona’s Football Manager, ganzenbord- en ladderspelen, Rabona's Legends …)

 • Een vleugje omnispelen (tussen twee vuren, baseball, tag-rugby, …)

 • Penalty-cup

 • Leuke pauzes (badminton, kubben, tafeltennis, gezelschapsspelen, …)

 • Opvang voor en na stages

 

Rabona Junior staat garant voor…:

 • Loop-, tik- en reactiespelen

 • Balgewenning

 • Eerste stapjes in de voetbalwereld voor de geïnteresseerde kids

 • Bewegingsomlopen (klimmen, klauteren, …)

 • Knutselmomenten

 • Leuke pauzes (spelen met verschillende materialen, …)

 • Opvang voor en na stages

Rabona 'Crea & Koken' staat garant voor:

 • Leren maken van pizza's, pannenkoeken, desserts, ...

 • Knutselmomenten

 • Bewegingsmomenten

 • Leuke pauzes (spelen met verschillende materialen, …)

 • Opvang voor en na stages

HUISREGLEMENT RABONA SOCCER vzw

 

De deelnemers dragen steeds aangepaste voetbal/sportkledij naargelang de weersomstandigheden en ondergronden. Zorg voor een eventuele reserve-kledij, dit kan soms van pas komen.

 

Uit veiligheidsvoorwaarden vragen wij om geen piercings, ringen, kettingen te dragen.

MEDISCHE FICHE – BLESSURES

Bij de start van de stage brengen de ouders de medische fiche binnen (tenzij deze reeds op eerdere stages werden ingediend). Indien deelnemers medicatie moeten innemen dan brengen de ouders de organisatie hiervan op de hoogte!

 

Stel dat uw zoon/dochter geblesseerd of ziek is dan wordt dit bij het begin van de dag gemeld aan de verantwoordelijke (Karel Maenhout – 0472/90.53.64).

Bij ernstige ziekte of hospitalisatie verbinden de ouders zich er toe ter plaatse te komen.

 

VERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEID

Bij inschrijving zijn alle deelnemers verzekerd voor lichamelijke ongevallen. Ze blijven weliswaar aansprakelijk voor hun eigen daden conform het huisreglement.

Rabona Soccer vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enerzijds diefstal of verlies van materiaal van deelnemers en anderzijds lichamelijke of stoffelijke schade berokkend aan een deelnemer door derden.

Met aandrang vragen wij om waardevolle voorwerpen (GSM, Tablets, Horloges, …) niet mee te brengen! Stel dat u deze toch mee brengt is dit op eigen risico. Rabona Soccer vzw is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal.

VARIA

Elke deelnemer ontvangt via mail, kort na afloop van de stage een deelname-attest. Dit attest werd door alle mutualiteiten goedgekeurd waardoor het volstaat dit document binnen te brengen bij uw mutualiteit voor een gedeeltelijke terugbetaling. Verder ontvangt u ook een fiscaal attest (voor kinderen t.e.m. 11 jaar) via mail na afloop van de stage.

ANNULATIEBELEID

In geval van annulatie door de deelnemer (d.i. indoorstage/voetbalweek/lessenreeks/individuele training,…) wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald of wordt een één jaar geldende restitutie-bon voorzien onder onderstaande voorwaarden:

-Indien u een doktersattest voorlegt.

-Indien u een quarantainebewijs voorlegt.

-Indien u schriftelijk tot één maand voor aanvang van de stage/activiteit schriftelijk melding maakt van uw afwezigheid.

In al deze gevallen wordt een administratieve kost van 20 euro in rekening gebracht. De restitutie-bon kunt u gebruiken om elke activiteit van Rabona Soccer vzw te vergoeden. Deze bon is één jaar geldig te tellen vanaf datum van betaling bij inschrijving.

Indien u laattijdig annuleert (d.i. minder of een maand voordien) of annuleert zonder geldig (dokters)attest kunt u geen beroep doen op een terugbetaling of restitutie-bon.

Indien een stage NIET kan doorgaan vanwege het corona-virus voorzien wij een restitutie-bon die één jaar geldig is om deel te nemen aan één van onze andere activiteiten.

UPDATE CORONA

Indien uw zoon/dochter symptomen vertoont die in verband kunnen gebracht worden met COVID-19 kan hij/zij niet deelnemen aan de stage of het kamp. We rekenen hier op de verantwoordelijkheidszin van de ouder.

Indien uw zoon/dochter ziek of symptomen vertoont gedurende de dag wordt hij/zij in quarantaine geplaatst tot dat u uw kind komt ophalen. Tot uitsluitsel van de dokter is deelname verboden aan de stage.

Indien een corona-geval voorkomt op onze stage en na overleg met de medische sector blijkt dat de bubbel thuis moet blijven, kunnen wij geen terugbetaling voorzien voor de resterende dagen.

De ouders zorgen ervoor dat ze na het aanmelden van hun zoon/dochter het terrein onmiddellijk verlaten. Samenscholen is VERBODEN!

De kinderen dienen zich te houden aan de maatregelen die uitvoerig besproken worden bij aanvang van de stage. Indien hun gedrag van die orde is dat zij de veiligheid van andere kinderen kunnen schaden, is een uitsluiting aan onze stage mogelijk.

De privacy wetgeving (GDPR) vraagt ons u volgende zaken mee te delen:
Persoonsgegevens (naam, adres, contactgegevens, geboortedatum, medische gegevens…) die u invoert op onze site bij inschrijving worden gebruikt om volgende redenen:

- geboortedatum: in functie van opmaak leeftijdsgroepen

- adres: in functie opmaak subsidiedossier

- telefoonnummer: in geval van nood

- mailadres: om uw op de hoogte te brengen van inschrijving en verdere initiatieven

In geen enkel geval worden gegevens doorgespeeld aan derden (bedrijven, clubs, scouts,…), met uitzondering van medische gegevens in geval van nood (enkel aan hulpverleners: ambulancier/verpleger/dokter).

Tijdens de activiteiten worden foto’s genomen. Deze worden op de website geplaatst of kunnen gebruikt worden als ondersteuning van een folder, een affiche of terecht komen op social media. Bij inschrijving geeft men aan hiermee wel of niet akkoord te gaan.

Vragen over uw persoonsgegevens of bovenstaande privacy verklaring mag u steeds richten naar info@rabonasoccer.be

bottom of page